MINISTARSTVO PRIVATIZACIJE I UPRAVLJANJA IMOVINOM

Na temelju članka 42. st. 4. Zakona o privatizaciji ("Narodne novine" br. 21/96), ministar privatizacije i upravljanja imovinom donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE RJEŠENJA KOJIM SE UTVRĐUJU NEKRETNINE

Članak 1.

Naknada za izdavanje rješenja kojim se utvrđuju nekretnine koje su procijenjene u vrijednosti društvenog kapitala poduzeća na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine" br. 19/91, 83/92, 84/92, 94/93, 2/94 i 9/95), iznosi jedan promil (1 ‰) od vrijednosti nekretnina poduzeća, koje je u postupku pretvorbe utvrdio Hrvatski fond za privatizaciju.

Ova naknada ne može biti manja od 350 bodova niti veća od 3.500 bodova po Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore ("Narodne novine" br. 69/93 i 87/93).

Članak 2.

Naknada se plaća na temelju ispostavljenog računa Hrvatskog fonda za privatizaciju sa naznakom "za izdavanje rješenja kojim se utvrđuju nekretnine".

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-01/7
Urbroj: 517-02-201/96-1
Zagreb, 26. ožujka 1996.

Ministar
Ivan Penić, v. r.